Спеціальні системи емісії та обігу електронних документів

Компанія пропонує рішення для ефективного управління інформацією про замовлення, рух та стан спеціальної бланкової продукції (СБП), для якої на правовому та технологічно-обліковому рівнях визначено суворий режим виготовлення, обліку, передачі, отримання, зберігання, використання, списання, звітності, пошуку та ідентифікації.

«Кобра-VTI» - інтегроване рішення для управління процесом персоналізації електронних документів, контролю їхньої емісії та обігу.

Система призначена для:

  • упорядкування процесів замовлення, руху та персоналізації СБП;
  • виключення безпідставного перерозподілу та завищення потреб у бланковій продукції;
  • підвищення ефективності контролю руху СБП з моменту виготовлення до моменту реалізації як документ;
  • накопичення інформації про СБП у централізованій базі даних з оперативним відстеженням всіх змін її характеристик;
  • забезпечення захищеного обміну інформацією між підсистемами та програмно-апаратними комплексами з виготовлення та оформлення документів;
  • забезпечення доступу до інформації у режимі реального часу.