Комплекс продуктів для створення великих баз даних
(реєстри фізичних осіб для держав, урядів)

ПрАТ «ОТІ» пропонує готові рішення щодо реєстрів населення. Реєстр населення – система єдиного автоматизованого персоніфікованого обліку громадян, призначений для збору, зберігання, актуалізації та аналізу відомостей про громадян держави та осіб без громадянства, які є об'єктом реєстрації, про масштаб та напрямок міграції, а також для надання цієї інформації державним органам та органам місцевого самоврядування , іншим юридичним та фізичним особам у порядку, визначеному законодавством країни-замовника.

Реєстр населення є єдиним офіційним джерелом інформації про персональні дані всіх категорій населення для всіх інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування.